به گزارش مکریان بوکان آنلاین، استانداری آذربایجان‌غربی با ارسال نامه‌ای به شورای شهر بوکان اعلام کرد که گزینه پیشنهادی آنان شرایط احراز شهرداری بوکان را ندارد. متن این نامه به شرح ذیل است: احتراما عطف به صورتجلسه ۲ مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ در خصوص انتخاب آقای جلال احمدی به عنوان شهردار شهر بوکان اعلام […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، استانداری آذربایجان‌غربی با ارسال نامه‌ای به شورای شهر بوکان اعلام کرد که گزینه پیشنهادی آنان شرایط احراز شهرداری بوکان را ندارد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

احتراما عطف به صورتجلسه ۲ مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ در خصوص انتخاب آقای جلال احمدی به عنوان شهردار شهر بوکان اعلام می‌نماید، نامبرده فاقد شرایط احراز آیین‌نامه تصدی شهردار مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت محترم وزیران می‌باشد.

لذا مقتضی است شورای محترم سریعا و در مهلت قانونی به انتخاب و معرفی فرد حائز شرایط آیین‌نامه اقدام و نتیجه را به استانداری اعلام نمایند.

⚠️پ.ن:

براساس شنیده‌ها از منابع موثق سیدجمیل قادری شهردار سابق مهاباد گزینه شورای شهر برای شهرداری بوکان است.