علی زاهد دادستان شهرستان بوکان در نشست خبری از بنگاه‌های اقتصادی خواست که به کمک زندانیان بیایند.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ علی زاهد دادستان شهرستان بوکان در نشست خبری که در خصوص جشن گلریزان بود ضمن دعوت از مردم برای حضور در این جشن؛ بیان کرد: باتوجه به اینکه تعدادی از زندانیان به دلیل جرایم خاصی و جرایم غیرعمد مانند بدهی مالی و… در زندان حضور دارند، انتظار می‌رود کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی از افرادی که مورد تایید می‌باشند استفاده و بکارگیری نمایند.

زاهد افزود: این افرادی زندانی که دارای شرایط خاصی هستند با بررسی شرایط لازم می‌توان رأی اشتغال به خارج صادر کرد که در زمینه بازپروری و بازگشت به جامعه اقدام مثمرثمری صورت گرفته باشد.