اولین جشنواره خیابانی نالەشکینە بوکان با معرفی برگزیده‌گان به کار خود پایان داد.

گزارش مکریان بوکان آنلاین، روز دوشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۱ مراسم اختتامیە اولین جشنواره خیابانی نالەشکینە در سالن سیمرغ بوکان برگزار شد و هیات داوران، سیروس سپهری، پژمان شاهوردی و رامین راستی آرای خود را بە شرح زیر اعلام کرد:

بخش پوستر و بروشور:

آزاد طاهری از مهاباد، طراحی پوستر و بروشور در نمایش شاعیرانەکانی شەقامبخش

طراحی لباس:

ساریر امینی، طراحی لباس در نمایش صد رحمت بە عشق‌های قدیم

گریم:

آسو امینی گریموری در نمایش غول چراغ جادو

موسیقی:

محمد صالح‌زادە و آوات رستمی، اجرای موسیقی در نمایش هەزاران کەس شایان هادی و هوشمند شریفی، اجرای موسیقی در نمایش صد رحمت بە عشق‌های قدیم

طراحی فضا:

رتبه سوم: سامان ارمی از مهاباد، طراحی فضای نمایش شاعیرانەکانی شەقام رتبه دوم مشترک: صبا ریبوار، طراحی فضای نمایش غول چراغ جادو و یوسف فتحی، طراحی فضای نمایش هەزاران کەس رتبه اول:

هیات داوران در این بخش انتخابی نداشت.

بازیگری مرد:

شایسته تقدیر: شهرام خلیلی، ایفای نقش در نمایش پروانەهای زخمی رتبه سوم: مهران فقری از مهاباد، ایفای نقش در شاعیرانەکانی شەقام، رتبه دوم: ابراهیم اسدی، ایفای نقش در نمایش‌های امروزودیروز و سبقت ممنوع رتبه اول: هاوری رضایی، ایفای نقش در نمایش صد رحمت به عشق‌های قدیم

بازیگری زن:

شایسته تقدیر: حدیث راد، ایفای نقش در نمایش آرش کمانگیررتبه سوم: دلنیا عبدالهی، ایفای نقش در نمایش‌های امروزودیروز و سبقت ممنوعرتبه دوم: فوزیه پهلوانی، ایفای نقش در نمایش ٧۶متر و نیمرتبه اول: نازیلای امینی، ایفای نقش در نمایش صد رحمت به عشق‌های قدیم

نمایش‌نامە‌نویسی:

شایسته تقدیر:

ابراهیم ابراهیم، نویسنده نمایش شاعیرانەکانی شەقام از مهاباد رتبه سوم: یوسف فتحی، نویسنده نمایش هەزاران کەس رتبه دوم: الناز غفاری، نویسنده نمایش صد رحمت به عشق‌های قدیم رتبه اول: صبا ریبوار، نویسنده نمایش غول چراغ جادو کارگردانی:

شایسته تقدیر: سامان ارمی، کارگردانی نمایش شاعیرانەکانی شەقام رتبه سوم: یوسف فتحی، کارگردانی نمایش هەزاران کەس رتبه دوم: صبا ریبوار، کارگردانی نمایش غول چراغ جادو رتبه اول: نازیلا امینی، کارگردانی نمایش صد رحمت به عشق‌های قدیم

نمایش‌های برگزیده جهت حضور در جشنواره سراری لاهیجان:

نمایش صد رحمت به عشق‌های قدیم و نمایش غول چراغ جادو