دوران نخستین جشنواره اتودهای بوکان آرا خود را اعلام کردند.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ هیئت داوران بعد از جلسات بحث و بررسی آثار حاضر در نخستین جشنواره اتودهای نمایشی بوکان هنرمندان زیر را به عنوان نفرات برتر به دبیرخانه جشنواره اعلام کردند:

جایزه اول بازیگری شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جا به شرح ذیل به شرح ذیل هستند:

بازیگر رتبه اول زن، مرضیه خلیلی برای نمایش(من یک زنم)

بازیگر رتبه اول مرد، سیوان رحمتی برای نمایش (ماله‌ باوک)

بازیگر رتبه دوم شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی به شرح ذیل انتخاب شدند:

بازیگران رتبه دوم زن “سارا عبدالهی” برای نمایش( بوون و نه‌بوون) و “فرح محمودی” برای نمایش( ژیانی ره‌ش)

بازیگران رتبه دوم مرد، “آلان مریوانی” برای نمایش(مسافرخانه) و “یوسف رحیمی” برای نمایش(ماسی و خویندکار)

بازیگر رتبه سوم شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی به شرح ذیل است:

بازیگر رتبه سوم زن: “نرگس ابراهیمی” برای نمایش (من یک دیوانه‌ام)

بازیگر رتبه سوم مرد: آقایان “محمدمبین پریزادی” برای نمایش(هه‌نگاویک بو مردن) و “دانا کسنزانی” برای نمایش(تاوان).

دکتر خسرو سینا، خالد حیدری و مینو شریفی به عنوان داور در این جشنواره حضور داشتند.

نخستین جشنواره اتودهای نمایشی بوکان در روزهای ۴ و ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

  • نویسنده : ابراهیم عثمانی