به گزارش مکریان بوکان آنلاین، یک منبع موثق غیررسمی در گفت و گو با خبرنگار مکریان بوکان آنلاین جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در بوکان را به شرح زیر اعلام کرد:

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، یک منبع موثق غیررسمی در گفت و گو با خبرنگار مکریان بوکان آنلاین جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در بوکان را به شرح زیر اعلام کرد:

🔹 تعداد بیماران بستری شده ۲۴ نفر

🔸 تعداد بیماران بستری شده مثبت ۱۴ نفر

🔹 تعداد بیماران بستری شده مشکوک امروز ٣ نفر

🔸 تعداد بیماران مثبت بهبودیافته و ترخیص شده تاکنون ٢٢ نفر

🔹 تعداد بیماران مثبت فوتی ٢ نفر

🔻 تعداد کل بیماران مثبت تاکنون ۳٨ نفر