به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ براساس مشاهدات خبرنگار موکریان بوکان‌ آنلاین، همه پمپ‌های جایگاه‌های بنزین در بوکان خاموش شدند. براساس شنیده‌ها سامانه هوشمند شرکت نفت ایران دچار نقص فنی شده است.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ براساس مشاهدات خبرنگار موکریان بوکان‌ آنلاین، همه پمپ‌های جایگاه‌های بنزین در بوکان خاموش شدند.

براساس شنیده‌ها سامانه هوشمند شرکت نفت ایران دچار نقص فنی شده است.