به گزارش مکریان بوکان آنلاین، بدجور با احساسات پاک هواداران تیم سرداربوکان و مردم کردستان بازی کردید. آیا سردار قلب کردستان تنها یک ابزار و وسیله تبلیغاتی بود⁉️ تمام نقشه هاى پلید را پیاده کردید، اما مردم امروز فرق خائنان با خادمان را به خوبی تشخیص می‌دهند و مطمئن باشید که با این اتفاق، دست‌های […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، بدجور با احساسات پاک هواداران تیم سرداربوکان و مردم کردستان بازی کردید.

آیا سردار قلب کردستان تنها یک ابزار و وسیله تبلیغاتی بود⁉️ تمام نقشه هاى پلید را پیاده کردید، اما مردم امروز فرق خائنان با خادمان را به خوبی تشخیص می‌دهند و مطمئن باشید که با این اتفاق، دست‌های کثیف و نیت پلید خیلی‌ها برای مردم رو شده است.

عدم مدیریت صحیح یاران نزدیک و اعضای ستاد انتخاباتی انور حبیب‌زاده بوکانى که هیئت مدیره گمارده سردار بودند، انواع دخالت‌های آقایان و سکوت مدیران دکوری در سطح شهرستان و عدم توجە بە مشکلات تیم سردار موجب بروز بحران جدی در این تیم شد و فاجعه‌ای تلخ در تاریخ فوتبال کشور و منطقه رقم خورد.

مأموریت آقایان با موفقیت به پایان رسید، اشک ما را در آوردند، اما هواداران خونگرم سردار در جامعه بزرگ کردستان و به ویژه مردم آگاه و ورزش دوست شهرستان بوکان با صبر و بردبارى تدبیرى عقلانى و منطقی در پیش خواهند گرفت و این خیانت بزرگ و این خنجر زهرآگین را هرگز فراموش نخواهند کرد. 😔

◽️ارسال از طرف یک هوادار و عاشق سردار بوکان