موکریان بوکان آنلاین | به دنبال انتقاد مدیر بوکان آنلاین از وضعیت تاسف‌بار شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان دکتر شهید قلی‌پور، کارمند یکی از دستگاه‌های … طی تماس تلفنی با مدیر بوکان آنلاین، وی را تهدید به بازداشت و برخورد نمود. این کارمند دستگاه … که به بهانه کامنت نوشتن چند نفر معلوم‌الحال(پیج‌های فیک […]

موکریان بوکان آنلاین | به دنبال انتقاد مدیر بوکان آنلاین از وضعیت تاسف‌بار شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان دکتر شهید قلی‌پور، کارمند یکی از دستگاه‌های … طی تماس تلفنی با مدیر بوکان آنلاین، وی را تهدید به بازداشت و برخورد نمود.

این کارمند دستگاه … که به بهانه کامنت نوشتن چند نفر معلوم‌الحال(پیج‌های فیک از طرف آقایان…) در پیج اینستاگرامی بوکان آنلاین به شدت و با بکار بردن الفاظ به دور از شأن؛ مدیر بوکان آنلاین را تهدید کرد.

این شخص یک بار دیگر هم به دنبال انتقاد بوکان آنلاین از مدیران ناکارآمد شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان به شدت مدیر بوکان آنلاین را بدنبال بهانه‌های واهی تهدید کرده بود.

اگر این نوع رفتارها ادامه پیدا کند و مدیران خود را به نهادهای دیگر آویزان کنند بوکان آنلاین اسم آن مدیر دستگاه و کارمندی که مدیر بوکان آنلاین را تهدید کرده بود فاش خواهد کرد.