به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ در جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی طرح تفصیلی شهر بوکان و پیشنهادات شهرداری ارومیه در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی به تصویب رسید. عصر روز چهارشنبه ۲۰ مرداد جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.در این جلسه طرح تفصیلی شهر […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ در جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی طرح تفصیلی شهر بوکان و پیشنهادات شهرداری ارومیه در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی به تصویب رسید.

عصر روز چهارشنبه ۲۰ مرداد جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.در این جلسه طرح تفصیلی شهر بوکان، پیشنهاد شهرداری ارومیه در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی مصوب و اصلاح دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ارومیه به تصویب رسید.