کارگروه تخصصی، تحویل و تحول و تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به همراه کارشناسان مربوطه تشکیل شد.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ این کارگروه به دنبال نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منظور تحقق تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با موضوع یکپارچگی پایش و صیانت از اراضی ملی و دولتی با مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در روزهای گذشته شکل گرفت.

بررسی فرایندهای قانونی تحویل، تحول و تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی، نحوه اجرای تفاهم‌نامه همکاری وزارت‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، تبادل‌نظر درخصوص عملیاتی شدن ماده ۱۰ قانون زمین شهری و نیز ارائه برنامه زمانبندی قابل اجرا در شهرستان‌ها از مهمترین موارد مطرح شده در این کارگروه بود.

تفاهم‌نامه همکاری وزارت‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی جهت تسهیل، تعیین تکلیف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرها و همچنین در راستای تکالیف و مأموریت‌های محوله بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی در مرداد سال گذشته منعقد شد.