به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از ورود خسارت و کاهش آسیب‌ها در حوزه قضایی سیمینه شخص رییس اداره برق بوکان مهندس نصیری روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ ضمن حضور در دادگاه عمومی سیمینه با ارائه مدارک و مستندات در خصوص قطعی اخیر برق در سطح حوزه قضایی […]

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از ورود خسارت و کاهش آسیب‌ها در حوزه قضایی سیمینه شخص رییس اداره برق بوکان مهندس نصیری روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ ضمن حضور در دادگاه عمومی سیمینه با ارائه مدارک و مستندات در خصوص قطعی اخیر برق در سطح حوزه قضایی سیمینه توضیحات لازم ارائه نمودند.

در این جلسه علیرضا هاتفی چهار برج سرپرست محترم حوزه قضایی سیمینه در راستای خدمات شایسته، وظایف قانونی این مدیریت، عدم قطع برق در خارج از برنامه قبلی اعلام شده، جبران خسارات وارده بر مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی، تشریح ترک فعل مدیران و شناسایی و معرفی استفاده‌کنندگان خارج از شبکه رمز ارز (بیت کوین) دستورات لازم را صادر کردند.