به گزارش مکریان بوکان آنلاین، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد برای بار دوم به شدت به قطع مکرر برق اعتراض کرد و بار دیگر وزیر نیرو را مورد خطاب خود قرار داد؛ جناب آقای وزیر به شما و مجموعه ناکارآمدتان هشدار می‌دهم که مواظب رفتارهای تبعیض آمیزتان باشید و با عدالت رفتار کنید. بندهای اعتراضی […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد برای بار دوم به شدت به قطع مکرر برق اعتراض کرد و بار دیگر وزیر نیرو را مورد خطاب خود قرار داد؛

جناب آقای وزیر به شما و مجموعه ناکارآمدتان هشدار می‌دهم که مواظب رفتارهای تبعیض آمیزتان باشید و با عدالت رفتار کنید.

بندهای اعتراضی نماینده مهاباد به شرح ذیل می‌باشد:

١-دلیل تبعیض در توزیع خاموشی های تحمیلی برق در مناطق کشور چیست؟

٢- دلیل ناتوانی در تولید برق کشور چیست؟

٣- جبران خسارات وارده به مردم در جریان نواسانات برق بر عهده چه کسی است؟

۴- جناب آقای وزیر به شما و مجموعه ناکارآمدتان هشدار میدهم که مواظب رفتارهای تبعیض آمیزتان باشید و با عدالت رفتار کنید!

۵- اگر برق ندارید، چرا صادر می کنید!؟

۶- چه کسی جوابگوی خانواده ای است که هر وقت بدلیل بی تدبیری شما یخچال و وسایل منزلش می سوزد باید دار و ندار خود را بفروشد و به زیر خط فقر برود تا بلکه وسایلش را مجدد بخرد …

چند روز قبل نیز نماینده مهاباد با همراهی ٣۴ نماینده دیگر مجلس در تذکری به وزیر نیرو به قطعی مکرر برق اعتراض کرده بودند.