اين روزها آقای حاج انور حبيب‌زاده مورد هجمه قرار می‌گيرد و آن‌هم از جانب كسانی كه شناختی از مردم ندارند. انتخاب مدير غير بومی يک اقدام مدبرانه است كه باعث می‌شود

رحمان شجاعی اصل | این روزها آقای حاج انور حبیب‌زاده مورد هجمه قرار می‌گیرد و آن‌هم از جانب کسانی که شناختی از مردم ندارند. انتخاب مدیر غیر بومی یک اقدام مدبرانه است که باعث می‌شود جوانان ما ترغیب شوند تا در آینده مدیریت‌ها به آنها واگذار شود. انتخاب مدیر غیربومی در شرایطی که کسی در بین ما نیست تا این مسئولیت را به نحو احسن انجام دهد امری بدیهی است و نماینده حق دارد شخصی را معرفی نماید که با او هماهنگ است. شما فرماندار انتخابی آقای حاج انور حبیب‌زاده را با سرپرست قبلی فرمانداری و فرماندار قبلی و فرماندار قبل‌تر مقایسه کنید بعد قضاوت کنید.

بنظر من تمام مدیران باید غیربومی باشند چون در همه ادارات مدیران بومی باعث نارضایتی مردم شده‌اند و ما در بوکان کسی را برای مدیریت ادارات نداریم و فقط ادعا می‌کنیم.

اینکه آقای حاج انور حبیب زاده نماینده با تدبیری است قابل بحث نیست و بنظرم اینکه ایشان یکی از بستگان خود را در اداره برق منصوب کرده‌اند حق طبیعی ایشان است چون مدیر انتخابی اداره برق یک فرد متخصص، متعهد، کاردان، مدبر و توانمند است و کسی حق ندارد در توانمندی ایشان شک کند.

در مورد نطق روز گذشته ایشان هم باید بگویم نماینده در بیان نطق خود آزاد است ولی بنده تعجب می‌کنم که وضعیت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به مراتب بهتر از آب و فاضلاب است و ایشان چرا به رانت خواری و باج گیری‌ها در سایر حوزه‌ها اشاره نفرموده‌اند. اداره راه، اداره کار، اداره گاز، اداره تعاون، اداره ثبت، اداره مخابرات، بهداشت و درمان، اداره ارشاد، اداره دامپزشکی، بخشداری‌ها، دانشگاه‌ها، مدیریت مدارس و اداره … همه و همه باید مدیریتشان تغیر کند در غیر این‌صورت هیچ حرکتی در بوکان انجام نمی‌شود و فقط اسم نماینده عوض می‌شود.

زنده باد بوکان

زنده باد حاجی

انور حبیب زاده فرماندار بوکان

  • نویسنده : رحمان شجاعی اصل