در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به دستور دادستانی شهرستان بوکان 16 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در روستای آلبلاغ و گل بهی قلع و قمع شدند.

گزارش مکریان بوکان آنلاین، دقایقی قبل یک منبع موثق در گفت‌وگو با خبرنگار بوکان آنلاین اعلام کرد؛ صبح امروز پنج‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ حکم تخریب ۱۶ خانه‌باغ غیرمجاز که که بدون مجوز زمین‌های خود را تغییر کاربری داده بودند اجرا شد.

از زمان تغییر در دادستانی شهرستان، تغییرات مثبتی در برخورد با سودجویان اعمال شده است و دادستان جوان و جهادی بوکان تاکنون به خوبی نشان داده است که با قانون‌شکنان هیچ‌گونه تعارفی ندارد و با آنان برخورد جدی خواهد نمود.

در ماه گذشته هم یکی از خانه‌‌باغ‌های منطقه روستای کوسه بوکان که حواشی زیادی را به دنبال داشت و بیشتر مردم آن محل را مربوطه به یکی از نزدیکان جریان قدرت در بوکان می‌شناختند، با حضور شخص “علی زاهد” دادستان محترم شهرستان بوکان تخریب شد.