يکی از نمايندگان استان آذربايجان غربي در وزارت بهداشت و درمان به دلیل ناعدالتی تحصن کرده است.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، یکی از نمایندگان جنوب استان آذربایجان غربی برای تأمین اقلام محافطتی بیمارستان حوزه انتخابیه اش در یکی از واحدهای تابعه وزارت بهداشت تحصن نموده و اعلام نموده است تا نیازهای بیمارستان شهرش تأمین نگردد، این محل را ترک نخواهد کرد.

این نماینده نسبت به توزیع ناعادلانه امکانات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معترض است و مدعی است که امکانات بدون شاخص و معیار و براساس روابط در حال توزیع است و داروهای کرونایی و امکانات محافظتی به نور چشمی ها داده می شود.