موکریان بوکان آنلاین، مدیر دفتر امور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: حال دریاچه ارومیه خوب است.

فرهاد سرخوش در گفت وگو با موکریان بوکان آنلاین، به اشاره به اینکه با توجه به نزدیکی به فصل گرما و افزایش تبخیر آب و کاهش بارشها افزود: پدیده تبخیر آب دریاچه بواسطه گرمای هوا امری طبیعی است و با این وجود حال دریاچه ارومیه همچنان خوب است.

وی با اشاره به ورودی روان آب ها در حوضه آبریز به دریاچه ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر از رودخانه های زرینه و سیمینه رود، شهرچای، باراندوز چای، مهاباد چای و گدار آب به دریاچه ارومیه وارد می شود.

سرخوش با اشاره به کاهش بارندگی ها نیز  افزود: گزارشهای ارسالی کاهش ۲۹.۱ درصدی بارشها  در سال آبی ۹۸_۹۹ نسبت به سال آبی گذشته را در حوضه آبریز دریاچه  نشان می دهد.

وی با بیان اینکه تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۷۲ متر است تصریح کرد: دریاچه ارومیه در حال حاضر ۳۱۰۶ کیلومتر مربع وسعت دارد.

مدیر دفتر امور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان خاطر نشان کرد: هم اکنون دریاچه ارومیه ۴ میلیارد و ۶۸۰ مییلون مترمکعب آب دارد.