وضعیت عملکرد هنرهای نمایشی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

مکریان بوکان آنلاین | جدول وضعیت عملکرد هنرهای نمایشی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

شهرستان‌های بوکان و مهاباد با امتیاز ۶۲ رتبه اول، ارومیه با ۵۷ امتیاز در رتبه دوم و پیرانشهر با کسب ۵۰ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفته است.

  • نویسنده : ایوب عثمانی