کارگاه آموزشی دو روزه تئاتر در پیرانشهر برگزار شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ کارگاه آموزشی تئاتر به مدت دو روز از سوی انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان غربی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی شهرستان پیرانشهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدرسی “افشین ناصری” برگزار شد.

 در این ورکشاپ واژگان کلیدی که مورد بحث بود تاریخچه تئاتر خیابانی در جهان، طرح و ایده در تاتر خیابانی و شخصیت در تئاتر خیابانی مورد بحث قرار گرفت.

 این کارگاه به صورت تئوری و عملی برگزار شد و تاریخچه تئاتر خیابانی مورد بررسی قرار گرفت.

  • نویسنده : ابراهیم عثمانی