نمایشگاه گروهی عکس هورامان «اورامانات: دامان آسمان» به مناسبت پروژه ثبت منطقه اورامانات ایران در لیست میراث فرهنگی جهان به ابتکار کمیسیون ملی یونسکو - ایران

به گزارش موکریان بوکان آنلاین، نمایشگاه گروهی عکس هورامان «اورامانات: دامان آسمان» به مناسبت پروژه ثبت منطقه اورامانات ایران در لیست میراث فرهنگی جهان به ابتکار کمیسیون ملی یونسکو – ایران و همکاری تصویر سال و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پنج‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ به میزبانی خانه هنرمندان در شهر تهران برگزار شد.

نمایشگاه گروهی عکس «اورامانات: دامان آسمان»، به ابتکار کمیسیون ملی یونسکو – ایران و با همکاری تصویر سال و حمایت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استانداری کرمانشاه از دهم تا شانزدهم مهر ماه ۱۳۹۹ در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.