به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ حاج حسین زیرک (کورد) برادر اسطوره موسیقی، استاد حسن زیرک در شهر بوکان دارفانی را وداع گفت. مرحوم حاج حسین زیرک برادر کوچکتر استاد زیرک بود.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ حاج حسین زیرک (کورد) برادر اسطوره موسیقی، استاد حسن زیرک در شهر بوکان دارفانی را وداع گفت.

مرحوم حاج حسین زیرک برادر کوچکتر استاد زیرک بود.