به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ انتخابات شورای اسلامی بخش سیمینه با حضور «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان، «محمدی» بخشدار سیمینه، نمایندگان هیات اجرایی و نظارت و نمایندگان شوراهای اسلامی تمامی روستاهای بخش سیمینه برگزار شد. در این انتخابات آقایان «ایوب لیلی‌پور»، «حسین هوشمند»، «سالار حاجی‌پیروتی»، «سیروس نعمتی» و «هاشم محمودی» با کسب […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ انتخابات شورای اسلامی بخش سیمینه با حضور «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان، «محمدی» بخشدار سیمینه، نمایندگان هیات اجرایی و نظارت و نمایندگان شوراهای اسلامی تمامی روستاهای بخش سیمینه برگزار شد.

در این انتخابات آقایان «ایوب لیلی‌پور»، «حسین هوشمند»، «سالار حاجی‌پیروتی»، «سیروس نعمتی» و «هاشم محمودی» با کسب بیشترین رای به عنوان عضو اصلی و آقایان «سلیمان پورمعروف»، «محمد فتاحی» و «نوبخت محمدی» به عنوان عضو علی البدل به مدت ۴ سال بعنوان شورای اسلامی بخش سیمینه انتخاب گردیدند.