باباخان اسکندری به عنوان فرماندار دولت رئیسی در بوکان انتخاب شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ با حکم استاندار آذربایجان غربی سرپرست فرماندارى شهرستان بوکان منصوب شدمحمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، باباخان اسکندرى را به عنوان سرپرست فرماندارى شهرستان بوکان منصوب کرد.

سوابق :

⁃ رئیس بازرسی آموزش و پرورش شهرستان اشنویه

⁃ مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

⁃ معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد

⁃ سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان مهاباد