دبیر قرارگاه دانشگاهی کنترل و مدیریت کرونای آذربایجان‌غربی از ۲ مورد مشکوک به کرونای امیکرون در استان خبرداد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ دبیر قرارگاه دانشگاهی کنترل و مدیریت کرونای آذربایجان‌غربی از ۲ مورد مشکوک به کرونای امیکرون در استان خبرداد.

سیدجلیل موسوی با رد وجود مورد مثبتی از سویه اُمیکرون در استان گفت: ۲ مورد مشکوک بوده که برای بررسی نهایی به تهران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه هنوز هیچ مورد مثبتی تایید نشده است گفت: بی شک وجود هر گونه مورد مثبت اطلاع رسانی خواهد شد.

موسوی در ادامه اضافه کرد: نباید از سویه اُمیکرون غافل باشیم چرا که سویه اُمیکرون حتما در کشور وجود دارد و نباید سهل انگاری در انجام واکسیناسیون و یا در رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام گیرد.

دبیر قرارگاه دانشگاهی کنترل و مدیریت کرونای آذربایجان‌غربی بر دو اصل مهم رعایت موارد بهداشتی و انجام واکسیناسیون تاکید کرد و گفت: شهروندان طبق روال گذشته زدن ماسک و دوری از تجمعات را رعایت کنند.

#بوکان_آنلاین🆔 @Boukanonline🌐 Bokanonline.ir