دکتر محمدقسیم عثمانی نماینده ادوار بوکان با انتشار یادداشتی در خصوص عملکرد ضعیف انور حبیب‌زاده بوکانی نماینده مردم شریف بوکان اینگونه نوشت

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ دکتر محمدقسیم عثمانی نماینده ادوار بوکان با انتشار یادداشتی در خصوص عملکرد ضعیف انور حبیب‌زاده بوکانی نماینده مردم شریف بوکان اینگونه نوشت؛

اکنون حدود دو سال از انتخابات مجلس یازدهم گذشته است و نمایندگان این دوره، اثربخشی خود و نیز میزان تحقق شعارهایشان را به معرض قضاوت مردم حوزه‌هاى انتخابیه‌شان گذاشته‌اند.

واضح است که مجلس انقلابی بسیار دور از انتظار و شعارهاى اولیه خود عمل کرد و جز طرح صیانت از فضاى مجازى، اتفاق قابل توجهى در آن نیفتاد که آنهم بدین ترتیب مورد استقبال جامعه قرار گرفته است. در این میان عملکرد تک تک نمایندگان قابل تأمل است و عملکرد نماینده محترم بوکان جناب آقاى انور حبیب‌زاده بوکانى قابل تأمل‌تر و البته قابل تأسف تر❗️

جناب انور حبیب‌زاده‌بوکانى که با شعار ساختن دوباره بوکان و تغییر وضع موجود پا به عرصه میدان و مجلس گذاشت، نه با نمره صفر بلکه با نمره منفى نیمه اول دوره یازدهم مجلس را طی نمود و نه تنها عملکرد مثبتى نداشت بلکه ردیف‌هاى بودجه‌اى بوکان را که در دوره‌هاى گذشته با زحمت فراوان ایجاد شده بود، بر باد فنا داد و وضع موجود را نه تنها بهبود نبخشید بلکه آنرا ویران کرد.

دخالت جناب آقای انور حبیب‌زاده‌بوکانى در همه حوزه‌هاى مربوط و نامربوط، برکنار نمودن مدیران توانمند و جایگزین کردن افراد اطاعت‌پذیر و ناتوان، دخالت در مؤسسات مردم نهاد، تفکیک مردم به خودى و غیر خودى، انشقاق جامعه به شهرى اصیل و روستایی، حذف ردیف‌هاى بودجه‌ای، تهدید وزرا به شیوه‌اى غیر منطقى و بی‌ادبانه، هُل دادن نمایندگان غیر رسمى مردم و حذف و سانسور آنها، بدعهدى و بى حرمتى حتى به دوستان انتخاباتى چندین ساله خود، حذف افراد موجه در جریان انتخابات شوراى اسلامى، مصاحبه‌هاى تلویزیونى شرم‌آور و نطق‌هاى پر تُپُق و غیرکارشناسی وى در مجلس، تهدید معترضین و مخالفین و تنزل شأن و جایگاه مردم بدلیل کمبود دانش و اطلاعات و نیز ناتوانى در بیان و کلام، اجاره یک رسانه محلى و مزد بخشی به وى، همه و همه دستاوردهاى ویرانگر این مرد میدان عمل طی دو سال گذشته بود.

البته در کنار همه این ویرانگری‌ها دو کار دیگر انجام داد که یکى اجازه غلط افتتاح کنار گذر ناقصى بود که در دوران نمایندگى بنده به انجام رسیده بود و باعث وقفه و بی‌خیالی ادامه آن توسط دولت شد و دیگرى ایجاد دست اندازهاى مضحک و مخرب در محدوده روستاى ملالر بود که از بابت همه این نتایج تاسف بار باید گفت: خسته_نباش_دلاور