به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ دروغ شيرين اينكه در يكى از كانال‌هاى نزدیک به نماينده بوكان عنوان شده كه وزير بهداشت و درمان به بوكان سفر كرده است كه اين يک دروغ علنى است كه بگويند نماينده بوكان وزير را به بوكان آورده است❗️ در حاليكه وزير بهداشت به بوكان نيامده است❗️

به گزارش مکریان بوکان آنلاین به نقل از یک شهروند مطالبه‌گر؛ دروغ شیرین اینکه در یکى از کانال‌هاى نزدیک به نماینده بوکان عنوان شده که وزیر بهداشت و درمان به بوکان سفر کرده است که این یک دروغ علنى است که بگویند نماینده بوکان وزیر را به بوکان آورده است❗️ در حالیکه وزیر بهداشت به بوکان نیامده است❗️

واقعیت تلخ اول اینکه در این جلسه که در استان برگزار شده نه در بوکان، نماینده محترم که از دور وزراء را از پله پایین مى‌اندازد ولى از نزدیک حتى اعتراضى نرم هم به حذف ردیف اعتبارى بیمارستان بوکان ننمود که گویی در خانه شیر هستند و در بیرون هم شیر❗️که جای بسی تأسف است.

واقعیت تلخ بعدى انشاى بی‌فعل و فاعل و قرائت نادرست این متن توسط نماینده محترم است که دل هر بوکانى را به درد مى‌آورد❗️

ارسال: شهروند مطالبه‌گر

دانلود سخنان نامفهوم در جلسه

دانلود فایل با لینک مستقیم

⚠️ #انتشار_نظرات و #مطالبات شهروندان توسط این رسانه صرفا بخاطر رساندن صدای مردم به مسئولین می‌باشد و این رسانه این مطالب را رد و یا تایید نمی‌کند، مسئولین نیز می‌توانند جوابیه خود را جهت انتشار به مدیر این رسانه ارسال فرمایند.