جلسه شورای توسعه و حمایت از سمن‌های شهرستان بوکان که با ریاست «باباخان اسکندری» فرماندار بوکان و حضور تمامی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین در جلسه شورای توسعه و حمایت از سمن‌های شهرستان بوکان که با ریاست «باباخان اسکندری» فرماندار بوکان و حضور تمامی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

دکتر «ابراهیم عثمانی» مدیرعامل انجمن فرهنگی، هنری و ادبی آوای زیرک با ارزیابی وضعیت تأسف بار زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان بوکان و طرح پرسش‌هایی جدی به انتقاد از ضعف عملکرد ارگان‌های فرهنگی، بروکراسی شدید اداری و روند طولانی شدن صدور مجوز برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری و عدم اجرایی شدن وعده‌های مسئولان شهرستان بوکان پرداخته و خواهان ایفای نقش پررنگتر ادارات در امور فرهنگی و اقدامات جدی برای مانع‌زدایی در بخش فرهنگ و هنر شد.

  • نویسنده : سیده پریسا قریشیان