امنیت در معنای کلی ابعاد مختلفی دارد که زنجیره‌وار به هم پیوسته است که هر بعد آن به شیوه‌ی خاص خود موجب پیشرفت جامعه می‌شود.

مکریان بوکان آنلاین | امنیت در معنای کلی ابعاد مختلفی دارد که زنجیره‌وار به هم پیوسته است که هر بعد آن به شیوه‌ی خاص خود موجب پیشرفت جامعه می‌شود.

ابعاد مختلف امنیت مانند امنیت عمومی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی هر کدام به شکلی بر سرنوشت جامعه و شهروندان تاثیرگذار است امنیت عمومی موجب جذب سرمایه گذاران شده و همین افراد نیز به موجب این امنیت اقدام به سرمایه گذاری کرده و نهایتا موجب شکوفا شدن جامعه و ایجاد رفاه می‌گردد. اقتصاد در سایه امنیت رونق می‌یابد اگر امنیت در جامعه لمس شود اقتصادی پویا شکل گرفته و هم سرمایه گذاران رغبت مناسبی برای سرمایه گذاری خواهند داشت و هم در سایه آن برای جامعه و مردم اشتغالزایی متعددی صورت می گردد.

برآمد دیگر امنیت در جامعه، آسایش مردم و حفظ دارایی‌ها و دوری از گزند هر نوع دستبردی می باشد اگر امنیت جامعه مختل گردد زمینه سرقت و غارت برای فریب خوردگان و دیگر شهروندان فراهم می گردد. تضعیف نهاد قانون، مخل امنیت است هر جای که قانون تضعیف شود بی قانونی و هرج و مرج جای آن نشسته و دود آن به شیوه‌های مختلف در چشم شهروندان خواهد رفت کما اینکه دیده‌ایم در مکان‌های که به قانون بی توجه شده‌ایم هرج و مرج و ناامنی، آسایش مردم را سلب نموده است و حتی این امر موجب از دست رفتن عده ای نیز گردیده است که نتیجه این بی قانونی بوده است لذا هر شهروندی خود موظف است حافظ قوانین جاری کشورش باشد تا از گزندهای پشت پرده در امان باشد.

مثال کوچکی را تصور کنید که چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی برای ایجاد نظم و انضباط شهری تعبیه شده است اگر به رنگ بندی و خطوط بی توجه باشیم موجب ترافیک، از دست رفتن زمان و جنگ اعصاب و… خواهد شد.

لذا طبیعتاً در مقایسه بزرگتر نیز با احترام و تمکین به قوانین و حرمت قانون گزار، موجب قدرت گرفتن قانون و ایجاد امنیت جامعه گردیم.

امینت در سایه تمکین به قانون به وجود خواهد آمد، قانون را باید شهروندان ارج نهند و مدارس و نهادهای آموزشی و بزرگان و خانواده ها و جامعه نیز به شیوه مطلوب به فرزندان و نوجوانان خود، احترام به قانون و ارزش امنیت را بیاموزند و اگر در برهه های از زمان که اندک هرج و مرجی به وجود آمد خطر تضعیف امنیت و قانون را به آنان گوشزد نمایند و به این شیوه یاری گر مسولین در اجرای قانون و ایجاد امنیت خواهند بود که بسا امنیت لازمه پیشرفت جامعه و آسایش مردم می باشد.

  • نویسنده : حمزه مرادی