جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد با طرح سوال از وزیر کشور خواستار الحاق روستاهای شامات، چومی مجیدخان و محال شانزده شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، به دنبال درخواست و مطالبه چند ساله مردمی و همچنین نامه نگاری‌ها و اقدامات بی‌مبنا، غیر کارشناسی و تحریک آمیز نماینده میاندوآب که منجر به اعتراض و نامه مهندس جلال محمودزاده نماینده مهاباد به وزیر کشور و در نهایت باعث منتفی شدن موضوع شد.

در ادامه این اتفاقات، مهندس جلال محمودزاده نماینده مردم فهیم مهاباد در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ طی سوالی از وزیر کشور خواستار انجام اقدامات مورد نیاز توسط وزارت کشور به منظور بازگرداندن و الحاق مجدد « روستاهای شامات ، چومی مجیدخان و محال شانزده» به شهرستان مهاباد گردید که در گذشته و در دهه هفتاد به میاندوآب الحاق شده است.