به گزارش مکریان بوکان آنلاین، انور حبیب زاده بوکانی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی رووداو در خصوص سفر نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان به تهران بیان کرد که اقلیم کوردستان اهمیت زیادی برای ایران و دولت رئیسی دارد. جزئیات بیشتر در فیلم

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، انور حبیب زاده بوکانی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی رووداو در خصوص سفر نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان به تهران بیان کرد که اقلیم کوردستان اهمیت زیادی برای ایران و دولت رئیسی دارد.

جزئیات بیشتر در فیلم