به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به کابل رسیده و قرار است عهده دار ریاست دولت موقت شود. به گفته منابع غیررسمی، اشرف غنی افغانستان را ترک کرده و خبر رسمی بزودی اعلام می شود. دولت افغانستان: حکومت بدون جنگ انتقال می‌یابدسرپرست وزارت دفاع […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به کابل رسیده و قرار است عهده دار ریاست دولت موقت شود.

به گفته منابع غیررسمی، اشرف غنی افغانستان را ترک کرده و خبر رسمی بزودی اعلام می شود. دولت افغانستان: حکومت بدون جنگ انتقال می‌یابدسرپرست وزارت دفاع افغانستان:

فردا هیاتی از کابل به دوحه برای مذاکره با طالبان سفر می‌کند تا زمانی که به یک توافق برسیم کابل در امنیت خواهد بود

طالبان با صدور بیانیه ای اعلام کرد با آنچه حمایت ملت این کشور خواند، کنترل سراسر خاک افغانستان به جز کابل را در دست گرفت.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان: وزیر دفاع و فرمانده ارتش به اهالی کابل اطمینان می دهند که امنیت آن را تامین خواهند کرد.

طالبان با صدور بیانیه ای اعلام کرد تا زمانی که انتقال مسالمت آمیز کنترل کابل پایتخت افغانستان صورت گیرد، مسئولیت امنیت این شهر بر عهده طرف مقابل خواهد بود.