به گزارش مکریان بوکان آنلاین، فرودگاه سقز با کش و قوس‌های فراوان و نواقصی که دارد قرار است افتتاح شود. پیمانکار فرودگاه شبانه‌روز مشغول به آسفالت یک سری معابر در محوطه فرودگاه بوده و در حین ورود مدعوین گرمی آسفالت برای همه ملموس و مشخص بود که با فشار مسئولین بوده که این مهم در […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، فرودگاه سقز با کش و قوس‌های فراوان و نواقصی که دارد قرار است افتتاح شود.

پیمانکار فرودگاه شبانه‌روز مشغول به آسفالت یک سری معابر در محوطه فرودگاه بوده و در حین ورود مدعوین گرمی آسفالت برای همه ملموس و مشخص بود که با فشار مسئولین بوده که این مهم در گذشته صورت نگرفته است.
محسن بیگلری نماینده پیشین سقز و بانه در آیین افتتاح فرودگاه حضور دارد وشب گذشته با بیانیه‌ای این حضور را اعلام کرده بود، وی در افتتاح بیمارستان جدیدالحداث سقز نیز حضور داشت این در حالیست که نمایند فعلی سقز و بانه در هیچ کدام از این مراسمات حضور نداشته و یا از وی دعوت به عمل نیامده است و بابت افتتاح فرودگاه گفته است که نمایشی بیش نیست.

این مراسم قرار بود ساعت ۱۱ شروع شود اما با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز شد.