طبق اعلام نظر کمیته‌ی مرگ و میر بیمارستان شهید دکتر قلی پور علت مرگ نوزادان سه قلو قصور پزشکی نبوده است.

مکریان بوکان آنلاین | بر اساس بررسی‌های انجام گرفته خانم باردار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه در بیمارستان فوق تخصصی کوثر ارومیه بستری و با دستورات دارویی در تاریخ چهارم اردیبهشت مرخص شده است.

در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه ساعت سه بامداد به علت درد، با احتمال زایمان زودرس بستری و طبق پروتکل های کشوری برای بیمار داروی « بتامتازون» و« آنتی بیوتیک» تجویز شده است. کاربرد داروی بتامتازون بلوغ ریه می‌باشد و ۲۴ ساعت قبل از زایمان تزریق می‌شود.

سن جنین‌ها ۲۹ هفته تقریبا هفت ماه بوده و براساس سونوگرافی Iugr (اختلال رشد در رحم) بوده و سن ارجح برای سزارین سه قلویی، حداقل ۳۵ الی ۳۶ هفته می‌باشد.

ساعت هشت صبح بیمار به پزشک آنکال روز بعد تحویل داده می‌شود که نظر متخصص دوم، تحت نظر گرفتن به علت اثر بخشی داروی بتامتازون بوده است.

ساعت ۱۰ صبح زایمان انجام می‌شود طبق نظر آقای دکتر«رحیم‌زاده» پزشک متخصص کودکان و‌نوزادان مقیم هر سه قل زنده به NICU منتقل شده که قل اول ۲۴ ساعت بعد از تولد و ۲قل دیگر نیز چند روز بعد در مراکز استانی فوت نمودند.

فوت نوزادان هفت ماهه‌ی سه قلو با نارسایی در رشد Iugr ارتباطی به پروسه ی زایمان نداشته است.

پرونده جهت بررسی با توجه به درخواست خانواده ی بیمار به دادسرای نظام پزشکی ارجاع داده شده است.