"سعید شوکتی" رئیس سابق هیئت فوتبال شهرستان بوکان و عضو کادر مدیریت جدید تیم فوتبال سردار در گفت‌وگو با خبرنگار بوکان آنلاین اعلام کرد: کادر مدیریتی جدید تیم فوتبال سردار بوکان دیگر قصد ادامه کار و تیمداری را نداریم.

با حاشیه‌سازی‌های اداره ورزش و جوانان از تیم‌داری منصرف شدیم!

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ “سعید شوکتی” رئیس سابق هیئت فوتبال شهرستان بوکان و عضو کادر مدیریت جدید تیم فوتبال سردار در گفت‌وگو با خبرنگار بوکان آنلاین اعلام کرد: کادر مدیریتی جدید تیم فوتبال سردار بوکان که متشکل از آقایان تارپور و بنده بود، درنظر داشتیم که امسال تیم سردار را با آن همه حاشیه‌ها ساماندهی کنیم و دوباره عزت را به شهر فوتبال‌دوستان برگردانیم، اما متاسفانه با حاشیه‌سازی‌های اخیر اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان و تحریک کردن تعداد زیادی از بازیکنان و مربیان، به این نتیجه رسیدیم که کار کردن در این شرایط اصلا امکان‌پذیر نیست و ما از ادامه کار انصراف دادیم و تیم را به اداره ورزش و جوانان بوکان واگذار می‌نماییم تا باشد که حداقل خودشان در سطح استان تیمداری نمایند.