به گزارش مکریان بوکان آنلاین از روابط عمومی هیئت همگانی استان آذربایجان غربی؛ ادعاهای مطرح شده از سوی سلیمان سواره رییس اداره ورزش و جوانان بوکان توسط رییس هیات ورزش‌های همگانی آذربایجان غربی به طور کامل تکذیب می‌گردد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین از روابط عمومی هیئت همگانی استان آذربایجان غربی؛ ادعاهای مطرح شده از سوی سلیمان سواره رییس اداره ورزش و جوانان بوکان توسط رییس هیات ورزش‌های همگانی آذربایجان غربی به طور کامل تکذیب می‌گردد.

محمود اشتری بیان داشت که: شرکت در رویداد ملی لیگ تندرستی فدراسیون ورزش‌های همگانی به صورت مجازی و انفرادی بوده و نیازی به کسب اجازه از هیچ ارگانی ندارد و لیکن نتایج رتبه‌بندی این رویداد بر اساس نسبت کلیپ‌های ارسالی به جمعیت شهرستان‌ها بررسی می‌شود و لذا رقابت بین تمامی شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ عادلانه خواهد بود؛ همان طور که سال گذشته شهرستان بوکان موفق به دریافت مقام دوم کشوری گردید.

اشتری ادامه داد: با توجه به مطالب فوق کلیه ادعاهای مطرح شده از سوی رییس اداره ورزش و جوانان بوکان به طور کامل تکذیب می‌گردد و هیات همگانی استان آذربایجان غربی از فدراسیون ورزش‌های همگانی و شخص جناب آقای دکتر ملایی ریاست فدراسیون بابت ادعاهای مطرح شده عذرخواهی می‌نماید.

امید است که رسانه‌ها از پرداختن به این گونه مسایل حاشیه‌ای پرهیز نمایند تا ورزش همگانی استان و به ویژه شهرستان بوکان با قدرت بیشتری به فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی خود ادامه دهد.