پس از هجمه تند انور حبیب‌زاده بوکانی به اداره آموزش و پرورش بوکان:

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ حملات شدیداللحن و بی‌سابقه نماینده مردم بوکان با هدف تخریب و تضعیف مدیر توانمند و قاطع اداره آموزش و پرورش شهرستان بوکان و اشاره به همسران این مسئولان آن هم در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی، جدای از این که یک اقدام غیر اخلاقی و نادرست است، نشان از نقشه‌ها و برنامه‌های گسترده انور حبیب‌زاده بوکانی و اعضای ستاد انتخاباتی‌اش برای قلع و قمع این اداره و عزل و نصب‌های اتوبوسی دارد.


امروزه افکار عمومی مردم بوکان و به ویژه در محافل و فضای فرهنگیان آگاه شهرستان، پس از شکست و ناکامی نماینده بوکان برای تغییر مدیریت دلسوز و خوشنام اداره آموزش و پرورش شهرستان بوکان، گمان می‌رود این فریادها و عصبانیت ظاهری برای انتصاب بستگان و نزدیکان نورچشمی او در این اداره است.


حال باید دید و منتظر ماند که قطار داس‌نشان تغییرات متأثر از جناح‌بندی ستاد “بوکان برای همه همه برای بوکان” چه خوابی برای این اداره بدون حاشیه دیده است و چه بلایی بر سر دستاوردهای مدیران این اداره خواهد آورد؟ آیا باید هر مدیری که با ستاد انتخاباتی نماینده فعلی بوکان همسو و همراه نباشد کنار برود؟!

انور حبیب زاده بوکانی - سلیمان مام عزیزی
انور حبیب زاده بوکانی – سلیمان مام عزیزی