به گزارش مکریان بوکان آنلاین، امروز، در سفر دکتر نمکی وزیر بهداشت به استان آذربایجان غربی و با پیگیری و رایزنی مهندس جلال محمودزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مبلغ ده میلیارد تومان برای اتمام دانشکده پرستاری (پیراپزشکی سابق) مهاباد اختصاص یافت.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، امروز، در سفر دکتر نمکی وزیر بهداشت به استان آذربایجان غربی و با پیگیری و رایزنی مهندس جلال محمودزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مبلغ ده میلیارد تومان برای اتمام دانشکده پرستاری (پیراپزشکی سابق) مهاباد اختصاص یافت.