به گزارش مکریان بوکان آنلاین ؛ دقایقی قبل محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و هیئت همراه برای سفر یک‌روزه و بازدید از وضعیت شهرستان وارد بوکان شدند.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین ؛ دقایقی قبل محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و هیئت همراه برای سفر یک‌روزه و بازدید از وضعیت شهرستان وارد بوکان شدند.