مکریان بوکان آنلاین | همزمان با جنگ اسرائیل و حماس و از چند روز قبل از آن، دولت ترکیه در حال بمباران زیرساخت های حیاتی و مناطق مسکونی در شمال شرق سوریه است.به گزارش دیدەبان حقوق بشر سوریە، بیش از ۶۵ نیروگاه برق، تاسیسات سد، پالایشگاه نفت و گاز، انبارهای غله، بیمارستان، هتل و … […]

مکریان بوکان آنلاین | همزمان با جنگ اسرائیل و حماس و از چند روز قبل از آن، دولت ترکیه در حال بمباران زیرساخت های حیاتی و مناطق مسکونی در شمال شرق سوریه است.به گزارش دیدەبان حقوق بشر سوریە، بیش از ۶۵ نیروگاه برق، تاسیسات سد، پالایشگاه نفت و گاز، انبارهای غله، بیمارستان، هتل و … هدف بمباران های ترکیه قرار گرفتەاند.

این اقدامات که در سایەی سکوت جامعەی جهانی هنور ادامه دارد، بدون شک جنایت جنگی بوده و باید روزی مرتکبان آن محاکمه شوند.بهانەی ترکیه یک بمب گذاری بدون تلفات در آنکاراست که گروه های کرد ترکیه مسئولیت آن را پذیرفتەاند. اساسا معلوم نیست چرا فدراسیون کردهای سوریه باید تقاص آن را بدهد.در واقع دولت ترکیه همان رفتاری را با کردها دارد که اسرائیل با فلسطینیان انجام می دهد:همان منطق، همان سیاست و همان ابزار.بهانەی هر دو دولت امنیت و در قرائتی افراطی تهدیدات وجودی علیه امنیت ملی است.اگر کسی بگوید تقصیر خودتان است که دولت تان را ” بدجور ” و یا در ” بدجایی ” ساختەاید، حتما تروریست است؟

بگذارید واژەهای بدجور و بدجایی را توصیف کنم!وقتی شما در دهەی بیست سدەی بیست دولت تان را بر خوانشی افراطی از ناسیونالیسم ترک بنا می نهید و عملا به انکار هویت و حقوق دستکم بیست درصد از جمعیت کشور می پردازید و واژگان کرد و کردستان را ممنوع می کنید، یعنی از  روز اول خراب کاری کرده و هزینەی آن را باید بدهید.

تازه کردهای ترکیه به کنار! یعنی چه نمی گذارید کردهای سوریه و عراق هم بیاسایند تا مبادا موجب بدآموزی کردستان آناتولی شوند!”بدجایی” هم استعارەای از تنگناهای ژئوپولتیک و پهنای اندک ” ارض موعود ” است. اکنون استراتژیست های  یهود و راست گرایان افراطی با علم به این موضوع می گویند که جا برای دو دولت نمی شود و راه حل دو دولت سالبه به انتفاء موضوع است.خوب!

تقصیر فلسطینی ها چیست؟ آنها که شما را دعوت نکردەاند. تازە خودتان قبلا قطعنامەی تقسیم فلسطین را پذیرفتەاید و دولت اسرائیل را بر اساس آن تشکیل دادەاید.همانطور که بنیادگذاران جمهوری ترکیه بر مبنای قرارداد بدنام لوزان متعهد به تاسیس دولتی فراگیر و کثرت گرا شده بودند.آقای اردوغان! اگر با منطق زور و ایدەی قدرت از لولەی تفنگ بیرون می آید، بشود علیه دیگران تاخت و تاز کرد، اسرائیل سیاه ترین روزهای تاریخش را به خود نمی دید!تازه توان نظامی اسرائیل کجا و شما کجا که غایت قدرت نمایی تان علیه قرەباغ کوچک و باریکەای ذرەبینی در شمال غرب سوریه بنام عفرین است.

مگر جرات کردید حتی یک گلولەی مشقی علیه یونان شلیک کنید و یا پس از تهدید سیسی یک سانتی متر از طرابلس به سمت غرب لیبی بروید.می دانم که شما چند سالی برای ملت مظلوم فلسطین هم اشک تمساح ریختید و حتی لقب امیرالمومنین هم گرفتید، اما همان بهتر که آرمان فلسطین را سه طلاقه کردید و به اصل خود بازگشتید!شما جزو دستەای از رهبران راست گرا هستید که با آمیزه ای از دین و ملی گرایی و در حقیقت قسمی ناسیونالیسم مذهبی، در داخل استبدادی دزدسالار به راه انداخته و در خارج به کرات صلح را به خطر انداختەاید.گروە نتانیاهو، پوتین، اوربان، مودی، شی و …را می گویم!

گروهی از رهبران که مرزهای فیزیکی کشورشان را بجای قوانین بین المللی با تاریخ، قومیت، مذهب و فرهنگ تعریف می کنند.از دید پوتین، اوکراین همان روسیه است و شایستەی زیست بە عنوان ملتی مستقل نیست.در ذهن شی تایوان و انتخاب دمکراتیک مردم آن و حقوق دریایی کشورهای ساحل دریای چین پشیزی نمی ارزد و الزامات چین تاریخی ارجح است.صهیونیست های مذهبی هم به بهای نادیده گرفتن  ارزش های دمکراتیک استدلال می کنند که اسرائیل دولت – ملت نیست و کشور قوم یهود است.

شما هم که در حال بازنویسی امپراتوری عثمانی در دو نسخەی متفاوت هستید: برای خاورمیانە و غرب آسیا و شمال آفریقا: همان اتحاد اسلام معروف و برای مرکز آسیا هم پان تورانیسم!تازه تمدن گرایی استبداد محور این حسن را دارد که ریشه های تاریخی جهت تقویت دوستی و همکاری با متحدانتان فراهم می آورد!

مثلا نقش بی بدیل یهودیان بنیادگذار پان تورانیسم در سدەی ۱۹ در زمانی که هنوز ترک های عثمانی از آن بی خبر بودند.آرتور لملی، وامبری و دیوید لئون کوهن را می گویم و در دوران متاخرتر کسانی چون شاپشال خان و …در دیدار با نتانیاهو و مقامات اسرائیلی احتمالا این اسامی را مرور می کنید و نیازی به یادآوری آن نیست.قصدم چیز دیگری است.

زمینی که زیر پای اسرائیل لرزید، می تواند برای شما هم بلرزد.وقتی ستم به غایت برسد و ستم گری به روالی عادی بدل شود، وقوع انفجار خشم ستمدیدگان و رنجبران قطعی است.شنبەی سیاە اسرائیل انفجاری بود که حماس فقط فتیلەی آن را کشید، مواد منفجره آن اما ترکیبی از فساد سیاسی، تداوم اشفالگری و سکوت جهانی در برابر یک بی عدالتی بزرگ بود.

  • نویسنده : صلاح الدین خدیو