به گزارش مکریان بوکان آنلاین، از ساعاتی قبل در تالاب کانی برازان مهاباد آتش سوزی رخ داده است و این تالاب همچنان در آتش می‌سوزد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، از ساعاتی قبل در تالاب کانی برازان مهاباد آتش سوزی رخ داده است و این تالاب همچنان در آتش می‌سوزد.