به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ دقایقی قبل بازارچه‌ قدیم اصغری مهاباد دچار آتش سوزی شدید شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ دقایقی قبل بازارچه‌ قدیم اصغری مهاباد دچار آتش سوزی شدید شد.