بایگانی‌های کودک - موکریان بوکان آنلاین
توهین اردوغان به یک کودک! 14 شهریور 1400

توهین اردوغان به یک کودک!

اردوغان بر سر کودکی که زودتر از او روبان افتتاح را پاره کرد با انگشت ضربه زد