بایگانی‌های کارگاه تئاتر - موکریان بوکان آنلاین
کارگاه آموزشی تئاتر توسط کارگردان بوکانی در پیرانشهر برگزار شد 11 شهریور 1401

کارگاه آموزشی تئاتر توسط کارگردان بوکانی در پیرانشهر برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه تئاتر در پیرانشهر برگزار شد.

کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود بوکان برگزار خواهد شد 31 تیر 1401

کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود بوکان برگزار خواهد شد

کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود بوکان روزهای ۴ و ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.