بایگانی‌های کارشناس مسئول هنرهای نمایشی آذربایجان غربی - موکریان بوکان آنلاین
فستیوال اتودها، جشنواره‌ای خلاقانه و نو است 07 مرداد 1401
کارشناس مسئول هنرهای نمايشی اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربايجان غربی؛

فستیوال اتودها، جشنواره‌ای خلاقانه و نو است

يکی از ضرورت‌هاي توسعه فرهنگي هر جامعه‌ای، زيرساخت‌های فرهنگی آن جامعه است و يکي از آن زير ساخت‌ها که در توسعه فرهنگی نقش مهمی دارد هنر تئاتر است.