بایگانی‌های کارآفرین بوکان - موکریان بوکان آنلاین
مانع تراشی نماینده بوکان برای امضای نامه یک سرمایه‌گذار+فیلم 20 اسفند 1400
کارآفرین بوکانی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی مطرح کرد؛

مانع تراشی نماینده بوکان برای امضای نامه یک سرمایه‌گذار+فیلم

نماینده بوکان مانع از امضای نامه یکی مخالفانش شد.