بایگانی‌های کابل - موکریان بوکان آنلاین
عکاس ایرانی بازداشت شده در افغانستان آزاد شد 17 شهریور 1400

عکاس ایرانی بازداشت شده در افغانستان آزاد شد

احمد حلبی‌ساز عکاس ایرانی، بعد از ۴ روز بازداشت توسط طالبان، آزاد شد.

افغانستان سقوط کرد/جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد 24 مرداد 1400

افغانستان سقوط کرد/جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به کابل رسیده و قرار است عهده دار ریاست دولت موقت شود. به گفته منابع غیررسمی، اشرف غنی افغانستان را ترک کرده و خبر رسمی بزودی اعلام می شود. دولت افغانستان: حکومت بدون جنگ انتقال می‌یابدسرپرست وزارت دفاع […]