بایگانی‌های چین - موکریان بوکان آنلاین
عکاس ایرانی بازداشت شده در افغانستان آزاد شد 17 شهریور 1400

عکاس ایرانی بازداشت شده در افغانستان آزاد شد

احمد حلبی‌ساز عکاس ایرانی، بعد از ۴ روز بازداشت توسط طالبان، آزاد شد.