بایگانی‌های وزارتخانه - موکریان بوکان آنلاین
تهدید به خودسوزی یکی از نمایندگان مجلس در جنوب استان آذربایجان غربی 01 اسفند 1400

تهدید به خودسوزی یکی از نمایندگان مجلس در جنوب استان آذربایجان غربی

یکی از نمایندگان مجلس در جنوب استان آذربایجان غربی تهدید به خودسوزی کرد.