بایگانی‌های هواداران سردار - موکریان بوکان آنلاین
تیم سردار؛ قربانی تصمیمات سیاسیون و حضور غیر ورزشی‌ها + فیلم 27 تیر 1400

تیم سردار؛ قربانی تصمیمات سیاسیون و حضور غیر ورزشی‌ها + فیلم

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، بدجور با احساسات پاک هواداران تیم سرداربوکان و مردم کردستان بازی کردید. آیا سردار قلب کردستان تنها یک ابزار و وسیله تبلیغاتی بود⁉️ تمام نقشه هاى پلید را پیاده کردید، اما مردم امروز فرق خائنان با خادمان را به خوبی تشخیص می‌دهند و مطمئن باشید که با این اتفاق، دست‌های […]