بایگانی‌های نمایندگان اهل سنت - موکریان بوکان آنلاین
نشست فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس با معاون رئیس جمهور 28 مهر 1400

نشست فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس با معاون رئیس جمهور

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ رئیس و اعضای فراکسیون اهل سنت طی نشستی دو ساعته با دکتر سیدمحمد حسینی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و همکاران ایشان به طرح مشکلات حوزه‌های زیرساختی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه اهل سنت در مناطق مختلف کشور پرداختند؛ بخشی از مباحث مطرح شده […]