بایگانی‌های مولد سازی - موکریان بوکان آنلاین
دولت بلد است چگونه دست در جیب مردم کند|اجرای مصوبه مولدسازی اموال دولت،غیرقانونی است 22 بهمن 1401
جلال محمودزاده:

دولت بلد است چگونه دست در جیب مردم کند|اجرای مصوبه مولدسازی اموال دولت،غیرقانونی است

جلال محمودزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: نمایندگان نباید اجازه دهند بحث مولدسازی شکل بگیرد زیرا اگر این طرح اجرا شود قطعا یک دایره امن نیز برای خودشان پیش‌بینی میکنند که اگر تخلفی هم صورت گیرد مجلس نتواند از بعد نظارتی ورود کند.